Nagy Katalin fordításai

Nagy Katalin fordításai

 

Mutatványok lírájából és prózájából

 

Ha

 

Jóbarátom ha vagy,

Próbálj engem megérteni.

Ellenségem ha vagy,

Próbálj engem megérteni.

Ha senkim sem vagy,

Oh, jaj,

Semmivel sem tudok

A hasznodra lenni.

 

In: Versmondó. 2000. VIII. évf. 5-6. sz. 11. p.

 

 

Olajfelhő

 

Vatyjogan környékén

Olaj, olaj, olaj feketéll.

Halászháló, evező, ladik –

Mind olajban fulladozik.

Ha felbontod a csukát,

Késed az olajba vág.

Teát is ha főznél,

Vizet hasztalan keresnél.

Szarvasaink lábát, jaj,

Bemocskolta az olaj ­-

A szomszédék futottak hozzánk

Szörnyű híreik hogy elmondják.

A varjak gyomrában is

Olaj zsírosodik.

Felhőink az égen

Úsznak feketében.

Sátrainknak alja, lapja

Foltosodik az olajba’.

Fáink az erdőkben

Talpig feketében.

Szarvasborjú-gyermekecske

Szemed mért sírod könnyesre?

Maszatos orrocskád, gyere,

Megtörölöm harmatcseppbe.

 

Versmondó. 2000. VIII. évf. 5-6. sz. 11. p.

 

Utánközlés:

Magyar Napló. 2002. január XIV. évf. 1. sz. 48-49. p.

In: Dalom, dalom, hej! Regém, regém, haj. 234. p. Magyar Versmondásért Alapítvány. Budapest. 2004.

 

 

Nyengi nagyanyámnak

Te nyírfánál szebb,

Holdnál gyönyörűbb,

Vörös Rókánál óhajtottabb,

Cirókáló kezű asszony.

Azt mondják, csúnya vagy –

Hangod fenyőfa nyikorgása-hang…

De én tudom: meséid, miként a csoda,

Beleszövődnek álmainkba.

Magyar Napló. 2002. január XIV. évf. 1. sz. 48-49-50. p.

Utánközlés:  In: Dalom, dalom, hej! Regém, regém, haj!          234-5.

Magyar Versmondásért Alapítvány. Budapest. 2004

 

 

Kikelet a kútnál

Tavasz van újra tavasz.

Napfény-szemek hunyorognak.

Ékes hangú húrok pengnek –

Énekelnek a vízcseppek.

A kútnál a vödörben

Két fehérnép víztükörben.

Tüstént ihatnékom támad

Kútnak jeges szent vízéből.

A kikeleti napocska

Hunyorog mókázva, huncutkodva.

Két fenyő-menyecskénk

Nagy vidáman etyepetyél.

Ám engem megpillantva

Tenyerét ajkához kapva

Sutyorog tovább a két asszonyka.

Milyen jó is nekem!

 

 

Magyar Napló. 2002. január XIV. évf. 1. sz. 48-49-50. p.

Utánközlés: In: Dalom, dalom, hej! Regém, regém, haj!           234-5.

Magyar Versmondásért Alapítvány. Budapest. 2004.

Tavaszi triptichon

1. A sokszínű ég

“… Sötét sátrát kitárta a vadász.

Mélyet szippantott a levegőből.

A sátorba berepült az ég. Bőséggé

és boldogsággá változott. Máig

így él az emberrel.”

(Nyengi nagyanyám meséjéből)

Sokszínű ég alatt élek.

Ismerős képek:

Búsongó ég,

Bájoló ég,

Félig felhős,

Kristálytiszta,

Vidám,

Morcos,

Vörös,

Mókás,

Takaros,

Világos,

Bűbájos ara,

Anyátlan pulya,

Dörgő dalia,

Sárga,

Zöld,

Kék,

Ibolyaszín.

Olykor fürgén ficánkol,

Máskor meg sem moccan az ég.

Lehet az ég harsány

És néma-hallgatag,

És magas,

És alacsony,

És tömött,

És ritka,

És száraz,

És nedves,

Ezüstös,

Aranyos,

Galambszürke,

És fontoskodó hivatalnok,

És nyenyecesen természetes.

Az én egem befér

A narancsszín üvegcsébe

Kislányom kezében,

Az üdvözlésre kitárt

Sátornyíláson, amit

Előtted nyitott ki nagyanyám,

És a te tágas,

Világos,

Bedeszkázatlan,

Rács nélküli,

Égszín tokos,

Nyikorgó spalettás,

Kamilla-párkányos ablakodba,

Ahonnan – eleven portré –

Jóanyád mosolyog felém.

Az ég elnyújtózhat a mezőn,

Vagy a tengeren,

Vagy a tundrán –

Pihenni a nehéz

Vadászat,

Vagy halászat,

Vagy gyomlálás után.

Az ég párállhat a világ felett

A csillagok felett,

A Napnál,

A galaxisnál magasabban.

Az ég súlytalanná

Hangtalanná válhat,

Mint pillangó, ha reppen.

Az ég megteheti, hogy …

Nem!

Nem!!!

Más eget nem ismerek.

Nem!

Nem lehet más.

Nem!

Nem válhat mássá.

Az én egem

Amelyik alatt te is élsz,

A színesnél is színesebb.

 

 

2. A különböző ég

“Csak jó eget válassz magadnak, fiam!

Az igaz emberhez,

a dolgos halászhoz és vadászhoz

bármelyik ég[1] illik az életben.”

(Nagyapám tanácsaiból)

Ha felhőtlen is az ég,

Még ég az ég.

Ha felhős is az ég,

Az ég még ég.

Ha viharfelhők tobzódnak az égen,

Még ég az ég.

De ha a derült égen

Váratlan- hirtelen

Megjelenik egy

Magányos felhő,

Az ég hasonlítani kezd

Egy csatatérre,

A felhő pedig

Egy parasztasszonyra,

Aki otthonába tér…

De az ég még égnek neveztetik,

Mert ő – az Ég.

Ám az ember csak akkor

Neveztetik embernek,

Ha ő – az Ember.

– És hogy nevezik az esős időt?

– Borongósnak.

– Hát a lusta munkást?

– Naplopónak.

– És a harcias szomszédot?

– Barbárnak.

– És hogyan a gonosz vadászt?

– Vadorzónak…

– Te vajh milyen ég alatt fogsz élni?

– És minek neveznek majd tégedet?

 

[1] A nyenyecben az ég szónak két jelentése van: 1. az égbolt; természeti erő (az időjárással kapcsolatos)  2. élethelyzet, az ember mindenkori pozíciója (Jurij Ajvaszeda Vella)

 

3. Az örök  ég

Isten tudja miért, akárcsak ifjúkoromban,

egyre gyakrabban tekintek fel az égre…

(Egy őszinte beszélgetésből)

Mi kell a szerelmeseknek?

Szívtől szívig érő ég

Boldogság-könnyes szempillákon

átszűrődő ég.

Mire mosolyog a szülő nő?

A szárnyas égre

Az ablakfüggöny fölött

A darvak krúgatásától

Hangos égre

A szülőotthon

kórterem-fehérére.

Mi kell az újszülöttnek?

Szeme eget lásson

Hangja égig halljon.

Miről álmodnak a szülők?

Hogy derék gyerekek

Tekintsenek az igaz égre.

És ne a cipőjük orrát

Bámulják figyelmesen

Amikor őszintén

Szólnak barátaikkal.

Mit kívánhat az ember

ha útnak indul?

Eget az arcába,

Eget a tarkójába,

Balról megtámasztó

Eget,

Jobbról megtámasztó

Eget,

Le az útról sose térjen,

Út porába le ne hulljon.

Mire gondol a haldokló?

Az égre a szomszéd ház fölött

S az örök égre a folyó fölött.

 

 

 

Az órán

 

Az iskolában anyanyelvi óra folyik. A tanár a következő szavakat adja fel a gyerekeknek: kivri, szuvan, puhul. A kis Szemjon lefordítja őket hantiról oroszra: kút, szánszín, szálláshely – aztán büszkén hozzáteszi:

– Nálunk is van kivri meg szuvan, a puhulunk pedig nagyon szép nyáron.

Szegény fiú! Azt mondja, van, de én tudom, hogy csak volt. Volt, és már két éve nincs meg az a szálláshely; az ő családi szálláshelyüket is bekebelezte pokacsi olajlelőhely. Puhuljuk, szuvanuk és kivrijük helyén, a fehér rénzuzmós erdőben, ahol nem is olyan régen mezítláb szaladgált, egy acélóriás éktelenkedik: az olajfúrótorony. A kis Szemjon pedig faluban lakik az édesanyjával egy rozoga szovhozviskóban.

 

 

Hallgatás

Nagyanyám bőbeszédű asszonyság. De néha, a part mentén haladva megállít, és időaszalta, bütykös, könnyű kezét a fejemre teszi, állunk és hallgatunk a békés folyóvíz előtt. De szívünk nem hallgat. Folytatjuk a beszélgetést. Nagyanyám láthatatlanul és hallhatatlanul adja át nekem érzéseit, gondolatait. Nem, nem ő adja át. Én kezdem az ő szemével látni a napragyogta hűvös folyónkat, az ő fülével hallani a mocsár mögött messze krúgató darvakat, az ő szívével befogadni a szálláshelyünket, s benne minden hangot, minden neszt, minden lélegzetet.

 

 

Az örökről

Ma koporsót készítettem egy asszonynak.

Isten tudja miért, eszembe jutott egy nyenyec mondás: “Az embernek kétszer faragnak bölcsőt. Az elsőt születésekor, a másodikat halálakor.

Az elsőt, a bölcsőt már túléltem. Hátra van még a második…

Az is megfordult a fejemben, hogy cseppet sem mindegy nekem, ki faragja ki az utolsó bölcsőmet. Gondolatban minden falubelit számba vettem, de senkit sem tudtam elképzelni. Lehet, hogy az az ember nincs most a közelemben? Talán még meg sem született? Vagy idegenben halok meg? És temetetlenül porladok majd el valahol?

Egyszer azt mondta nagyapám, hogy az ember halála előtt megérzi, ki készíti el neki az utolsó bölcső-koporsót. Biztos volt abban, hogy az övét én fogom.

Így is történt…

 

 

Fehér kiáltások

 

Nagyapád hattyúkra vadászott.

Szerencsés vadász, jó ember

Hírében állott.

A kegyetlen fagyban

Nemzetségének tagjai

Meleg hattyúöltözetet

Hordtak.

Szarvasaik nem voltak.

De volt sok éhes gyerekszáj.

Nyáridőben

Hattyúhúst halmoztak

Szarvashús helyett

Mit moha alá rejtettek

A fagyos földbe.

Lehet, hogy ezért maradtak életben?

 

Nagybátyád is hattyúkra vadászott.

Egyes

Kerek farú feleségek – a

Jöttment pénzes geológusok

Asszonyai –

Kisüstivel leitatták.

Felvásárolták

A nyers

Véres

Sebtében lenyúzott

Vedlett

Hattyúbőröket,

Hogy aztán azokból

Divatos sapkákat

Varrjanak

Maguknak meg lányaiknak.

 

Nagybátyád

Másnap

Fejfájósan

Lelkében és gyomrában szomjúhozva

Újból elindult a távoli tavakra

És elkeseredetten lövöldözött

A fehér kiáltásokra…

Sok divathölgyet pelyhes

hattyúsapkába öltöztetett.

De valami miatt

Soha

Senki

Nem nevezte őt

Szerencsés vadásznak…

Később az orvos-szakértői

Véleményben ez állt:

„Alkoholmérgezés.”

Lehet, hogy nemcsak az?

Amikor eltemettük őt,

A szálláshely fölött

– Nekem úgy tűnt –

Ujjongó

Hattyúfehér-kiáltások

Hallatszottak…

 

Magyar Napló.XVIII/9. 2006. szeptember

 

 


 

 

 

 

Vándor Anna fordítása

 

 

Jurij Vella

Tatva

Rege a szerelemről (triptichon)

– részletek –

Az ösvényen

 

Ha Numtóból egyenest a déli nap irányába indulsz, rálelsz az emberek kitaposta ösvényre, vagyis a helyes úton jársz. Véget ér az erdő, kiérsz a tundrára. Az örök fagyon át vezet az ösvény, kerülgeti a tavakat – te csak menj.

A patak mellett varsás rekesztékhez érsz, nézz körül: ott lennie kell valahol egy kis bográcsnak; tarts pihenőt, szusszanj egyet, főzz magadnak teát.

A folyón túl feléd tartó termetes férfit veszel észre, kiálts rá: „Felforrt a teavíz! Hadd kínáljalak meg!” Mire ő: „Ohó, valaki van itt! Csakugyan szomjas vagyok. No, akkor kínálj meg a teáddal!”

Könnyedén, mellékesen csukát emel ki a varsából. Megtisztítja, a tűzön megsüti. Így kóstolod meg ezen a napon a váratlan-vendég-étkét. És ha teázás közben még egy találós kérdést is felad, tudd, azzal a bizonyos Tatvával találkoztál.

 

A szerelemről

Egyszer láttam egy összeszerelmesedett nyenyec párocskát a repülőtéren: mindenki szeme láttára ölelkeztek, csókolóztak, a fiú hangosan esküdözött a lánynak, hogy szereti, azt mondta, hogy egész életében csak őt kereste, boldog, hogy végre megtalálta. A házasságuk nem tartott sokáig. Egy hét múlva szétszaladtak. Az idő meg köröskörül amilyen egykedvű volt, olyan is maradt.

Tatvával és Allával minden egészen másképp volt. Mi is eltöltöttünk néhány napot Novoaganszkban a helikopterállomáson, vártuk a geológusjáratot, hogy elrepüljünk Alla szüleinek a szálláshelyére. Egy hollandiai tévés forgatócsoport is utazott volna. A szibériai olajvidék őslakosságáról készítettek filmet. A váróterem hol megtelt hátizsákos emberekkel, hol kiürült, mi meg még mindig ott ültünk. A holland operatőr unalmában időnként kicsomagolta hatalmas kameráját, és az állványról forgatott egy kicsit a biztonság kedvéért. Az én amatőr-kamerám is készenlétben volt, a mai életet vettem föl az archívum számára.

Tatva és Alla egymás mellett ült a visszhangos terem végén és hallgatott. A férfi hatalmas, a nő törékeny. Feszengtek az objektív tekintete előtt. De a kamerák visszakerültek a csomagokba, és ők ellazultak. Asztal állt előttük, ezért a kezük nem látszott.

Mikor legközelebb megtelt a váróterem hátizsákos emberekkel, nekem nem jutott hely, és a padlóra ültem le a terem túlsó végén, szemközt Tatvával és Allával, s megpillantottam az asztal alatt a kezüket. Tatva minden ujjával óvatosan sorban behajlítgatta és végigtapogatta Alla ujjait…

Internátusi ifjúkorunkban mi Veled az agáni kis kolhozklub üres, félhomályos termében ültünk, a leghátsó sorban. Filmvetítés volt, már mindenki elment, és senki nem vette észre, hogy mi ott maradtunk. A kezem a Te kezeden feküdt. Mikor a mutatóujjam óvatosan, félénken a kézfejed felől végighaladt az ujjaidon s körbejárt minden ízén, mindegyik körmöcskéden, a szám áruló módon nyállal telt meg. Féltem lenyelni, úgy éreztem, a nyelés mennydörgésként töltötte volna be a termet.

Mikor megfordítottam a kezed, és a középső ujjam reszketve végighaladt a tenyereden, elzsibbadt a tarkóm és kihűlt a hátam.

Mikor pedig a bűnös középső ujjam szemtől szembe összesimult a Te középső ujjaddal, a Tiéd játékosan ellenállt vagy megadóan engedett, szegény testemen villanófényként csapott végig a tűz, amely aztán lassan hunyt ki valahol az alhasamban…

A helikopterállomás váróterme tömve volt. A hátizsákos emberek ide-oda mászkáltak. A falakon túl a felszálló és érkező helikopterek dübörögtek. Tatva szája sarka alig észrevehetően mozgott. Alla szempillája vége észrevétlenül remegett…

Nemrég négyesben Tartuba kellett volna mennünk az Észt Állami Múzeum meghívására: Alla Tatvával meg mi Teveled. Az utazás célja: néprajzi kérdések. Ám közvetlenül az indulás előtt, mikor már készen voltak az útlevelek, a vízumok, Alla enyhe rosszullétet érzett, és az orvos azt tanácsolta, hogy tekintettel áldott állapotára mondja le a távoli utazást. Kis csoportunkban nap mint nap érződött Alla hiánya.

Moszkván átutaztunkban elmentünk a Kremlbe. Megkértem a strázsáló rendőrt, engedje meg Tatvának, hogy a Cár-ágyút meg a Cár-harangot megtapogassa. Az volt aztán a lelkendezés! És szinte minden második mondatában: „Jaj, hogy ezt egyedül láttam! Hogy ezt Alla nem láthatta!” Tartuban, ahogy az ódon székesegyház mellett sétáltunk a parkban, váratlanul az Uralkodó kőszobrára akadtunk. Tatva csak a csizmájáig ért fel a kezével, de ez is elég volt: „Ó, hogy ezt Alla nem láthatta!” A múzeumban megengedték neki, hogy megtapogathassa a kiállítási tárgyakat, és újra: „De kár, hogy Alla ezt nem láthatja!”

Az utolsó hátizsákos emberek is kimentek a helikopterhez, az feldübörgött az ablakok alatt, majd a távolban elcsöndesedett. Ismét egyedül maradtunk a visszhangos teremben. Tatva lefeküdt a padon és Alla ölébe hajtotta a fejét. Áttelepedtem a terem másik sarkába, és úgy ültem le, hogy lássam Tatva arcát. Alla a férfi hajába túrt. Ajkaik halkan, nagyon halkan beszéltek valamiről…

Süvölvény-csínyeimet odahagyva a szabadból berontottam a csumba[1], és szinte erőszakkal Nagyanyám ölébe hajtottam a fejem. Meleg ujjaival szétgubancolta engedetlen hajamat, s belőlem apránként kifüstöltek a kinti gyerekcsoportban elszenvedett sérelmeim. Úgy tett, mintha serkéket talált volna a bozontomban, pattogtatta a körmeit: „Itt van ni! Itt van ni! Baltája is van, kése is van, a malicáját[2] övvel övezte körül!” Én meg teljesen megbékéltem, boldog voltam, s ebben a pillanatban nekem, személyesen nekem szépséges, gyönyörűséges időt küldött a természet.

Aztán Nagyanyám meg-megállva, lassan a fejem búbja felé közelítette az ujjait, aztán megint körbe, aztán megint középre, a középső ujja elől, a mutatóujja meg a gyűrűs ujja egy kicsit lemaradva, mint egy akkord három harmonizáló hangból, három érzésből, három Világegyetemből, és görcsök bénították meg a szám, a torkom, a lélegzetem, és szegény nyelvem soha nem volt és most sem képes kifejezni azt, amit és ahogyan akkor éreztem, amit és ahogy most érzek…

Alla ujjai lassan mocorogtak Tatva hajában, a haja szélén haladva a tarkójától a füle felé és aztán még lassabban a feje búbja felé. Tatva szeme sarkában egy könnycsepp csillant. Alla szempillája le volt hunyva, s alig láthatóan rebbent, mintha langyos tavaszi szél futott volna végig rajta. Odakint a nap hol bebámult minden ablakon, hol szemérmesen egy könnyű felhő mögé bújt. A holland operatőr forgatott.

Ó, vajon látta-e azt, amit én láttam ebben a pillanatban?

 

A relikvia

A tó mentén, egészen a víz szélénél biztos léptekkel haladt egy fiatal, erős nyenyec. A könnyű szeptemberi szellő malicaborítójának a szélét kapdosta. A nap meleg ujjai játszottak engedetlen hajkoronájával. Meztelen lába alatt csikorgott a nagy szemcséjű homok. Mosolygott és énekelt:

Van két tó, közöttük egy folyó.

A folyó partján egy szálláshely,

A folyóban rekeszték és varsa.

Az emberek úgy hívják a helyet: Porszavar.

Úgy legyen!

Én, Tatva a Logana nemzetségből

Itt születtem,

Itt is élek,

A lányom is itt fog élni.

A tavon túl csapdák,

Süketfajdot fogok.

Alla feleségem

Megtisztítja a fajdot.

Úgy legyen!

Estére kelve

A magnó-dal szavára,

Amit tegnap vettem föl

Pijtamánál a szomszéd szálláson,

A lányom süketfajd-levest

Fog inni.

Úgy legyen.

A férfi hirtelen megállt. Lábujjaival egy furcsa követ tapintott. Gyakran találni errefelé rajzos kőlemezkéket, de ez azoktól erősen különbözött. Kívülről, ahogy megtapintotta, ez Baltára hasonlított, Kőbaltára. Hát bekövetkezett! A férfi már néhány éve várta a Csodát, érezte, hogy itt van a közelében, mindjárt felbukkan a Jel – a szerencse jele. Tatva elégedett volt a leletével. Óvatosan a kebelébe dugta a Relikviát és újra énekelni kezdett:

Ősi ősöm,

Rám hagytad a baltád,

Nehogy elfeledjem,

Hogyan kell erős házat építeni.

Úgy legyen!

Légy nyugodt,

Megkaptam ajándékodat!

Hogyan kell belakni a Házat,

Utódaimat megtanítom a tudásra.

Úgy legyen.

Vándor Anna fordítása

In: Magyar Napló.XVIII/9. 2006. szeptember.

 


[1] Kúp alakú nomád sátor

[2] Belül prémes hanti öltözet

Posted in Szövegek